Kontaktujte nás: info@in-eco.sk

Membránová dmychadla Alita

spolehlivé dmychadla do ČOV, na provzdušňování a jiné aplikace.

 

KONTROLA A ÚDRŽBA


 

Membránové dmychadlo - jeho schéma a popis náhradních dílů. Pro větší náhled nebo stažení souboru použijte sekci Stáhnout


KONTROLA

Pravidelně kontrolujte dmychadlo a související potrubí, rozvod vzduchu (plynu). Kontrolujte zejména teplotu zařízení a nasávaného vzduchu a také znečištění vzduchového filtru (filtrační vložky). Kontro-lujte usazování prachu a odstraňte prach, který by omezoval větrání nebo chlazení. Pokud se vyskytne neobvyklý hluk nebo drsný chod dmychadla, odpojte ho od elektrické sítě a zkon-trolujte jeho stav. Případnou opravu svěřte autorizovanému servisu IN-ECO.

 

ÚDRŽBA


Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, při údržbě odpojte zařízení od elektrické sítě. Údržbu neprovádějte, pokud je zařízení zahřáté na provozní teplotu. Z důvodu údržby si důkladně prostudujte montážní schéma dmychadla. Montážní schéma dmychadla.


Pravidelně kontrolujte a vyměňujte:
> vzduchový filtr (filtrační vložku),
> membrány (servisní souprava).


Výměna vzduchového filtru
Vzduchový filtr (filtrační vložku) pod krytem filtru čistěte minimálně každé 2 měsíce. Každých 6 měsíců ji navíc doporučujeme vyměnit, a to včetně těsnění. Za účelem dodávky náhradních dílů se obraťte na svého dodavatele dmychadla nebo autorizovaný servis IN-ECO.


Demontáž vzduchového filtru:


1. odšroubujte šroub na krytu filtru a kryt sejměte,

2. vytáhněte filtr a zkontrolujte jeho znečištění a neporušenost těsnění,

3. vyměňte, případně „vyperte“ filtr.


Pranie filtra: zlehka umyjte v mírně teplé mýdlové vodě a důkladně opláchněte. Před instalací nechte zcela uschnout! Při výměně filtru vyměňte i těsnění vzduchového filtru. Staré těsnění stáhněte z osazovacích kolíků a na ty pak opatrně vložte těsnění nové.


Montáž vzduchového filtru: nový nebo vypraný filtr vložte do rámu v horním krytu dmychadla. Přišrou-bujte kryt filtru. Modely dmychadel s oblým tvarem krytu mají jednoznačnou orientaci krytu filtru urče-nou drážkou v kovovém odlitku horního krytu dmychadla a perem v (plastovém) krytu filtru.


Výměna membrán

Membrány jsou součást dmychadla, která podléhá opotřebení, a na takové opotřebení se nevztahuje záruka. Pravidelná výměna membrán (2 ks), případně celé servisní soupravy (2 membrány a 2 víčka membrán), je standardní údržbou dmychadla. Vyměňujte je pravidelně, každé dva roky provozu. Vý-měnu membrán svěřte autorizovanému servisu IN-ECO. Nedodržením intervalu výměny membrán zanikají všechny nároky na záruku. Takto vzniklé škody nemohou být předmětem reklamace a záruční opravy.

V případě nejasností nás kontaktujte nebo přidejte komentář přes formulář níže.

Pole s hvězdičkou * jsou povinná.

Přidat komentář

Přehled komentářů

 • Membrány do dmychadla Alita AL-60

  27. 6. 2014 14:06:44 | Zákazník

  Kde seženu nejrychleji membrány do dmychadla AL-60?

  Odpovědět

 • Nákup membrán do dmychadla

  27. 6. 2014 14:08:33 | Erik

  Můžete si objednat náhradní díly přímo v eshopu. http://www.alita.cz/kategorie/nahradni-dily/

  Odpovědět

Pravidelná kontrola dmychadla jak na to?